deca

Поведенчески експерименти в ЕКПТ

Поведенческите експерименти са изключително силна техника. Най-ефективни са при хора с тревожност и различен вид фобии или страхове. Като същност поведенческите експерименти представляват един своеобразен театър. Планират се, изиграват се и след това се коментират резултатите. Като за начало трябва да се идентифицират и определят основните страхове, фобии или нездравословни начини на мислене. Идеята е човек да се постави в различни ситуации, които провокират страха му, като го карат да се почувства крайно неудобно или му причинят много висока тревожност. Експериментите се изпълняват хармонично и балансирано, по начин по който вниманието се концентрира изцяло върху това, какво преживяваме вътре в себе си. Експериментите се изпълняват напълно съзнателно и целенасочено.

Резултатът, фокусът и крайното преживяване е централизиран в това, че когато съзнателно приемем провала, тогава сме готови и за успеха. Когато спокойно можем да приемем загубата, сме точно толкова готови да приемем и успеха и когато приемем собствената си слабост, през любовта и грижата за себе си, тогава сме готови и да пуснем през нас да протича автентичната сила на духа ни.

Принципът е да не бягаме от възпламенилия се страх, а да останем осъзнато в него, нещо повече от това – да го прегърнем, знаейки, че играем театър. Позволяваме си в този провокиран и осъзнат театър да се потопим в най-дълбоките си страхове, да ги преобразуваме през силата на капацитета си и потенциала на автентичния дух.  Да пораснем през страха. Защото със силата на осъзнатото приемане на провала сме готови и за идващия успех.

Точно толкова, колкото присъстваме осъзнато в падението и унижението, точно толкова после сме готови да поемем здрави и разумно управлявани рискове водещи ни по стълбичката на успеха.

Осъществявайки експериментите, ние сме с искрено смирената цел да приемаме с обич страховете си, което ги стапя.

Дизайните, изпълнението и преработката на емоционалните реакции на Поведенческите експерименти се правят в присъствието и от опитен психотерапевт, който води качественото им осъществяване. Те се изготвят така, че да бъдат умерени, скалирани и спрямо конкретната личност и нейните потребности – индивидуално. Много важно е да се отбележи, че опитите в никакъв случай не трябва да предизвикват социални ексцесии и рисковете за такива.  Дизайна на поведенческите експерименти се прави така, че да не пострада никой, никой да не се чувства застрашен и да няма опасност да ни набият, ако не случим на човек, когото бихме включили в експериментите. Да не унижаваме по възможност личността на другия или ако се случи да сме готови да обясним или да се извиним по подходящ начин. Асертивността  присъства спрямо третите случайно включени лица. Поведенческите експерименти се изпълняват в социални пространства, където вероятността да бъдем разпознати е минимална, ако все пак се случи, хубаво е да имаме подходящо обяснение за това.

Поведенчески експерименти, могат да целят предизвикване на страха от унижение, страх от авторитети, страх от загуба на социален статус, от „какво ще кажат хората“, страховете от изоставяне и отхвърляне, страх от излагане и преобразуването им.

ПРИМЕРИ ЗА ПОВЕДЕНЧЕСКИ ЕКСПЕРИМЕНТИ ПРИ СОЦИАЛНА ТРЕВОЖНОСТ

 • В голям, оживен град се обличате скъсано и раздърпано, ако времето позволява може и да сте боси. Вървите по улицата, като се преструвате на пиян/пияна. За по-голяма достоверност носите полу-пълна  бутилка алкохол, като отпивате от време на време. Говорите силно и раздразнено фъфлейки. Може да падате и да ставате, а също и да се разплачете.
 • Обличате стари, скъсани дрехи. Косата е също рошава, мазна и сплъстена. В този вид отивате в ресторант и си поръчвате от най – скъпото ястие. Когато го донесат го връщате за декорация, защото не ви е достатъчно красиво. Ястието не ви „храни окото“. Може да извършвате и резки странни движения, да сте тревожен или депресиран с блуждаещ поглед.
 • Вървите на оживена улица, като походката ви е на  човек, претърпял мозъчно увреждане. От устата ви тече лига и издавате мучащи звуци, вглеждате се в хората, като и ако минат покрай вас. Ако правите експеримента в тандем, другия до вас може да ви крещи и да ви обижда, например: „ Писна ми от теб, не мога да се занимавам повече с идиот като теб; омръзна ми от лиготиите ти; живот не ми остана да те търпя; зарязвам те тук и повече няма да те погледна и т.н. Знайте, че целта на експеримента е не да се подиграваме на хора с увреждания, а да се потопим в най- големия си страх да го прегърнем и да го преобразуваме.
 • На оживена улица вървите, като правите резки неадекватни движения и изпищявате от време на време.
 • Вървите боси по улицата и пеете песен, като извивате гласа си в оперен стил на края на фразите.
 • Вървите боси по улицата и си мънкате под носа, видимо тревожни. Спирате случайно хора и питате на къде да поемете, за да стигнете по най-бързия начин до лудницата, защото не сте от града. Ако случайно решат да ви упътят, слушате малко и рязко хуквате да бягате в обратна от посочената ви посока.
 • Спирате хора по улицата и ги питате какво мислят за външния ви вид. Смятат ли, че сте подходящ участник за конкурс за красота или фитнес конкурс.
 • Обличате се със зацапани клошарски дрехи, цялостната ви визия да излъчва социално падение. Намирате си пръчка и започвате да ровите в контейнер, като е добре той да се намира на по-оживено място. Вадите си нещо интересно и го разглеждате обстойно.
 • Със скъсани и мръсни дрехи, постилате си старо одеяло, шал, сядате на оживено място и протягате напред ръка с отчаян поглед, за да ви хвърлят стотинки. Добре се получава, ако намерите случайно някъде – заспало бездомно куче.
 • Обличате се провокативно и питате хората на улицата, дали е подходящо облеклото ви за първа среща.
 • Обличате се провокативно, отивате на място от където минават предимно коли. Имитирате, че упражнявате най-древната професия. За да ескалирате и провокирате още повече страха си, може да се вживеете в ролята на бременна жена от ромски произход, която е готова да продаде детето си. Тук отново отбелязвам, че целта не е да се подиграваме на хората от различни етноси, а да се потопим в страха си до най-високата му ескалация, за да го прегърнем и преработим.

Добре измислените и с дълбоко съдържание поведенчески експерименти, като описаните по-горе се отнасят за конкретни личности. Всеки експеримент се преценя от терапевта, както и степента на неговата ескалация и дълбочината, с която да работи конкретния клиент.

Чрез поведенческите експерименти се учим, че мнението на другите, особено непознатите, не е важно, а и очакванията ни, колко могат да бъдат критични другите към нас, крайно не се оправдават. Излизайки от зоната си на комфорт и срещайки се с най-страшния си страх, всъщност се освобождаваме от оковите на собствените ни ограничаващи правила. Обикновено на хората въобще не им пука – нито как изглеждаме, нито как се държим, нито на къде сме тръгнали или какво искаме. Те са толкова вглъбени в собствените си страхове, че им  е трудно да вдигнат очи и да видят нечий друг страх.

Прегърнете страховете си, направете така, че те да се стопят през осъзнатостта на силния ви автентичен дух. Освободете в себе си място за истински красивите емоции. Освободете място за любовта към себе си и другите.

Експериментирайте!

Нина Николова-Влайкова

Естествен психотерапевт, хипнотерапевт

Използвана литература:

Орлин Баев, Естествена Психотерапия

Напишете коментар